Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zastupiteľstvo schválilo zmeny v rozpočte, nový termín rezidentského parkovania a vymenovalo riaditeľa EKO-podniku

Zastupiteľstvo schválilo zmeny v rozpočte, nový termín rezidentského parkovania a vymenovalo riaditeľa EKO-podniku
19.05.2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dnes rokovalo prvý raz od vypuknutia koronavírusovej krízy na Slovensku. Zasadnutie sa konalo za prísnych hygienických opatrení (vstup s rúškom, meranie teploty pri vstupe do sály, dezinfekcia rúk, dvojmetrové odstupy, zákaz podávania rúk). Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu Strediska kultúry Vajnorská a protiepidemiologické požiadavky sa novomestské zastupiteľstvo konalo v priestoroch rokovacej sály Miestneho úradu v susednom Ružinove. Poslanci schválili viacero dôležitých materiálov:
Posun účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, ktoré v Novom Meste zavádza rezidentské parkovanie v pilotnej zóne Tehelné pole a okolie, na 1. októbra 2020. Dôvodom zmeny je mimoriadna situácia a opatrenia súvisiace s koronavírusom. Z VZN poslanci vypustili aj možnosť platbu za krátkodobé parkovanie cez parkovací automat (parkomat). Zaplatiť bude možné cez SMS, webové rozhranie, či mobilnú aplikáciu.
Zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2020. V rámci bežných výdavkov schválilo zastupiteľstvo napríklad 100 000 € na informačný systém pre potreby pripravovaného projektu rezidentského parkovania. V časti kapitálových výdavkov 160 000 € na revitalizáciu športoviska Ladzianskeho, 85 000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení a rozvodov v Materskej škole Osadná, 60 000 € na rekonštrukciu a obnovu detského ihriska v Mierovej kolónii, 26 000 € na vybudovanie nových tried v Základnej škole Cádrova či 25 000 € na teplotechnické opatrenia v Základnej škole Sibírska.
Mesačný plat starostu na rok 2020 vo výške 3506 €. V rámci šetriacich opatrení, ktoré súvisia s následkami koronakrízy, požiadal starosta o stanovenie platu na úrovni zákonného minima, pričom časť platu chce každý mesiac poukázať mestskej časti.
Dotácie – 500 € pre Sláviu vodné pólo menežment na športovú a klubovú činnosť, 6000 € pre Občianske združenie Kominárka na činnosť rodinného centra, 3000 € pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko na zabezpečenie hygienických a dezinfekčných prostriedkov a zdravotného materiálu pre chorých ľudí bez domova.
Vymenovalo nového riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb Mgr. Vladimíra Mikuša, ktorý vzišiel z výberového konania. Funkcie sa podľa schváleného návrhu ujme od 25. mája 2020. Ako avizoval, pred nástupom do funkcie sa vzdá mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva.

Materiály, ktoré dnes miestne zastupiteľstvo prerokovalo, nájdete tu: https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-16-zasadnutie-19052020/


Vytvorené: 19.05.2020 16:53, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore