Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zástupcovia starostu

winklerIng. Stanislav Winkler,
zástupca starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:

V komunálnych voľbách v roku 2010 bol ako nezávislý kandidát zvolený za poslanca mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Počas volebného obdobia 2010-2014 pôsobil ako predseda klubu nezávislých poslancov a člen Miestnej rady.
V komunálnych voľbách v roku 2014 bol opätovne zvolený do Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto. Od februára 2015 ho starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý vymenoval za svojho zástupcu. Zároveň bol členom Miestnej rady.
V komunálnych voľbách v roku 2018 bol opätovne zvolený do Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto. Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý ho vymenoval za svojho zástupcu. Zároveň je členom Miestnej rady.
Pracovný úväzok 1. zástupcu starostu je 20 hodín týždenne.

Pracovný program Ing. Stanislava Winklera


Kontakt:

telefón: 0905 216 675
e-mail:zastupcastarostu@banm.sk
          stanislav.winkler@gmail.com


Pôsobnosť zástupcu starostu:


vaskovicIng. arch. Peter Vaškovič
zástupca starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:

 

V komunálnych voľbách v roku 2014 bol ako nezávislý kandidát zvolený za poslanca mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
V komunálnych voľbách v roku 2018 bol opätovne zvolený do Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto. Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý ho vymenoval za svojho zástupcu. Zároveň je členom Miestnej rady.

Pracovný program Ing. arch. Petra Vaškoviča


Kontakt:

telefón: 0948 620 969
e-mail: peter.vaskovic.banm@gmail.com
 

Pôsobnosť zástupcu starostu:

          


Vytvorené: 04.03.2015 13:25, Tettinger Marek