Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zástupcovia starostu

filipovič

Mgr. Branislav Filipovič, MBA
zástupca starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:

V komunálnych voľbách v roku 2018  bol zvolený do Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto za časť Tehelné pole a Pasienky čiže 1 volebný obvod.
Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý ho vymenoval za svojho zástupcu a preberá agendu po Ing. Stanislavovi Winklerovi.
Na jar 2020 sa stal predsedom novomestského klubu Žijem Novým Mestom kde prevzal predsedníctvo po JUDr. Richardovi Mikulcovi.
Pôsobí v troch komisiách na Novom Meste: Sociálna komisia ako podpredseda, Školská komisia a Dotačná komisia, kde bol dovolený Miestnym Zastupiteľstvom v roku 2020.
Zároveň s funkciou zástupcu starostu sa stal členom Miestnej rady. 


Kontakt:

kancelária č. 111d/1. poschodie
telefón: 02/49 253 110
e-mail:zastupcastarostu@banm.sk
          branislav.filipovic@banm.sk


Pôsobnosť zástupcu starostu:

  • parkovacia politika
  • životné prostredie
  • verejný poriadok
  • sociálne veci

vaskovicIng. arch. Peter Vaškovič
zástupca starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:

Urbanizmu a územnému plánovaniu sa venuje od roku 1986, kedy úspešne ukončil štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita) a neskôr viedol vlastnú urbanistickú a architektonickú kanceláriu.
Poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti sa prvýkrát, ako nezávislý kandidát, stal na konci roku 2014. Poslanecký mandát obhájil v roku 2018. Od roku 2014 predsedá Komisii územného plánovania, urbanizmu a výstavby miestneho zastupiteľstva, od roku 2018 je členom Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ako aj členom Komisie pre Snežienku a lanovku a Komisie pre Tržnicu. Od roku 2019 je členom, odborníkom – neposlancom, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva Bratislavy.
Od februára 2019 je zástupcom starostu mestskej časti a členom miestnej rady.
Rozsah pracovného úväzku je 20 hodín týždenne.


Kontakt:

kancelária č. 111a/1. poschodie
telefón: 02/49 253 142
telefón: 0948 620 969
e-mail: peter.vaskovic.banm@gmail.com
 

Pôsobnosť zástupcu starostu:

  • územné plánovanie
  • plánovanie rozvoja dopravy a infraštruktúry


Sekretariát zástupcov starostu:

Mária Juhásová
kancelária č. 111d/1. poschodie
telefón: 02/49 253 112
e-mail: maria.juhasova@banm.sk
          


Vytvorené: 04.03.2015 13:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore