Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zástupcovia starostu

filipovič

Mgr. Branislav Filipovič, MBA
zástupca starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:

V komunálnych voľbách v roku 2018  bol zvolený do Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto za časť Tehelné pole a Pasienky čiže 1 volebný obvod.
Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý ho vymenoval za svojho zástupcu a preberá agendu po Ing. Stanislavovi Winklerovi.
Na jar 2020 sa stal predsedom novomestského klubu Žijem Novým Mestom kde prevzal predsedníctvo po JUDr. Richardovi Mikulcovi.
Pôsobí v troch komisiách na Novom Meste: Sociálna komisia ako podpredseda, Školská komisia a Dotačná komisia, kde bol dovolený Miestnym Zastupiteľstvom v roku 2020.
Zároveň s funkciou zástupcu starostu sa stal členom Miestnej rady. 


Kontakt:

kancelária č. 406/4. poschodie
telefón: 02/49 253 110
e-mail:zastupcastarostu@banm.sk
          branislav.filipovic@banm.sk


Pôsobnosť zástupcu starostu:

  • parkovacia politika
  • životné prostredie
  • verejný poriadok
  • sociálne veci

vaskovicIng. arch. Peter Vaškovič
zástupca starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:

 

V komunálnych voľbách v roku 2014 bol ako nezávislý kandidát zvolený za poslanca mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
V komunálnych voľbách v roku 2018 bol opätovne zvolený do Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto. Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý ho vymenoval za svojho zástupcu. Zároveň je členom Miestnej rady.

Pracovný program Ing. arch. Petra Vaškoviča


Kontakt:

telefón: 0948 620 969
e-mail: peter.vaskovic.banm@gmail.com
 

Pôsobnosť zástupcu starostu:

  • územné plánovanie
  • plánovanie rozvoja dopravy a infraštruktúry
          


Vytvorené: 04.03.2015 13:25, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore