Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zapojte sa do Víkendu otvorených parkov a záhrad 2018

Zapojte sa do Víkendu otvorených parkov a záhrad 2018
06.02.2018 -

Milí priatelia zelene,
poznáte alebo vlastníte záhradu či park, o ktorej kráse, hodnotách a príbehoch by sa maili dozvedieť aj ostatní? Ak áno, aj v tomto roku ich máte možnosť prezentovať a zapojiť do stále viac obľúbeného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa koná v dňoch 1. - 3. 6. 2018. Víkend otvorených parkov a záhrad umožňuje ľuďom spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej krajiny novým spôsobom, či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad.
V desiatom ročníku
podujatia sú vítané všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým napr. kultúrno-historickým významom, príťažlivým dizajnom, netradičnou záhradnou architektúrou, ekologickým prístupom či citlivým využívaním, dendrologickými alebo botanickými zbierkami, zaujímavou históriou či  príbehmi, ktoré sa k nim viažu. Privítame zapojenie sa i ďalších zaujímavých či významných plôch zelene – ovocné sady,  komunitné záhrady, prírodné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta,  historické stromoradia, botanické záhrady ale i školské záhrady či susedské dvory. Podujatie je otvorené pre verejné i súkromné parky a záhrady a iné plochy zelene zo všetkých krajov Slovenska. Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete - v Anglicku, Holandsku, Írsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Hlavným cieľom podujatia je spoločne osláviť a atraktívnou firmou prezentovať verejnosti hodnoty parkov a záhrad Slovenska ako aj snaha o zapojenie ľudí všetkých vekových kategórií do ich aktívnej ochrany, budovania a zmysluplného využívania.
Ak vás podujatie oslovilo a chceli by ste sa stať jeho súčasťou, prihláste sa prihláste sa do 30. 4. 2018 cez stránku podujatia www.vopz.sk v časti „Chcem sa prihlásiť“ alebo nás kontaktujte na adrese kubikova@nt.sk (alebo tel. na čísle 0907 296 724).  Konkrétny režim sprístupnenia vašej záhrady (deň, návštevné hodiny, max. počet návštevníkov atď.) dohodneme individuálne pre každú zapojenú lokalitu po prediskutovaní s jej vlastníkom či správcom. Všetkým prihláseným lokalitám poskytneme bezplatne metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni a možnosť využitia medzinárodného loga podujatia. Zároveň zapojeným lokalitám ponúkame možnosť pomoci pri ich propagácii na národnej i medzinárodnej úrovni. Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke www.vopz.sk .Vytvorené: 06.02.2018 14:03, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore