Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zápisnice zo zhromaždenia obyvateľov MČ Bratislava - Nové MestoVytvorené: 16.05.2014 12:06, webman