Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Zápisnice zo zasadnutí komisií

Zápisnice zo zasadnutí komisií od 1.1.2015 sú zverejnené na stránke digitálneho zastupiteľstva


Vytvorené: 21.01.2015 10:28, webman