Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis prvákov v Novom Meste bude 7. a 8. apríla. V marci vás pozývame na dni otvorených dverí našich škôl

Zápis prvákov v Novom Meste bude 7. a 8. apríla. V marci vás pozývame na dni otvorených dverí našich škôl
28.02.2017 - Tohtoročný zápis detí do prvých ročníkov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sa uskutoční v piatok 7. apríla od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu 8. apríla od 8.00 h do 12.00 h.
Rodičia sú povinní prísť na zápis s dieťaťom, ktoré k 1. septembru 2017 dosiahne vek 6 rokov. Oznámenia o zápise budú zverejnené na bránach škôl, najmenej 15 dní pred zápisom.
Jednotlivé školy si každý môže pozrieť v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa v jednotlivých školách uskutoční v nasledovných marcových termínoch:
 
ZŠ s MŠ Cádrova – 28.marca 2017, od 8.00 h do 12.00 h
ZŠ s MŠ Česká – 8. marca 2017, od 8.00 h do 16.00 h
ZŠ s MŠ Jeséniova – 28. marca 2017 od 8.00 h do 11.00 h
ZŠ s MŠ Kalinčiakova – 21. marca 2017 od 10.00 h do 15.00 h
ZŠ s MŠ Odborárska – 30. marca 2017 od 8.00 h do 11.00 h
ZŠ s MŠ Riazanská – 22. marca 2017 a 29. marca 2017 od 8.00 h do 16.00 h
ZŠ s MŠ Sibírska – 29. marca 2017 od 8.00 h do 12.00 h
ZŠ s MŠ Za kasárňou – 29. marca 2017 od 8.45 h do 11.30 h
 
Tešíme sa vás! 

Ďalšie informácie: Oznámenie - zápis do ZŠ 2017

Viac informácií o novomestských základných školách nájdete tu: 


Vytvorené: 29.03.2017 10:33, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore