Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis prvákov v Novom Meste bude 6. a 7. apríla

Zápis prvákov v Novom Meste bude 6. a 7. apríla
01.02.2018 -

Tohtoročný zápis detí do prvých ročníkov ôsmich základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sa uskutoční v piatok 6. apríla od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu 7. apríla od 8.00 h do 12.00 h. Rodičia sú povinní prihlásiť na zápis do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši vek 6 rokov a dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnnej školskej dochádzky o jeden rok. Viac informácií: Zápis prvákov do ZŠ


Pri tejto príležitosti vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktorý sa v našich základných školách uskutočnia v nasledovných termínoch:

Základná škola s materskou školou Cádrova 23
27. marec 2018 (od 8.00 h do 12.00 h, o 16.30 h prezentácia pre rodičov)

Základná škola s materskou školou Česká 10
14. marec 2018 (od 8.00 h do 16.00 h)

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54
13. marec 2018 (od 8.00 h do 11.00 h)

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
22. marec 2018 (od 9.00 h do 16.00 h)

Základná škola s materskou školou Odborárska 2
27. marec 2018 (od 8.00 h do 11.00 h)

Základná škola s materskou školou Riazanská 75
20. marec 2018 a 27. marec 2018 (od 9.00 h do 16.00 h)

Základná škola s materskou školou Sibírska 39
4. apríl 2018 (od 8.00 h do 12.00 h)

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
14. marec 2018 (od 8.00 h do 10.30 h)


Viac informácií o novomestských základných školách:Vytvorené: 12.04.2018 11:06, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore