Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte

Zápis do materskej školy pre školský rok 2020/2021 bol ukončený.

Podávanie žiadostí o zapísanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať elektronicky, v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy sa organizuje bez osobnej účasti detí. Na web stránke školy nájdete potrebné informácie a prihlášku, ktorú treba vyplniť a podľa pokynov elektronicky odoslať.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa v žiadosti o prijatie nevyžaduje. Predložíte ho dodatočne (v prípade, že tak neurobíte, bude Vaše dieťa prijaté len na adaptačný pobyt).

Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať ani predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Doložíte ho dodatočne (v prípade nepredloženia dokladu o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, bude Vaše dieťa prijaté len na diagnostický pobyt).

Materské školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú súčasťou základných škôl. Do materských škôl sú spravidla prijímané deti od troch do šiestich rokov veku, a to pre nasledujúci školský rok alebo priebežne (ak sa uvoľní miesto). Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Žiadosť môžete podať

Čo potrebujete
  • vyplniť žiadosť na web stránke školy alebo cez vyššie uvedené linky (nepatrí k schváleným tlačivám MŠVVaŠ SR)
  • zákonný zástupca môže podať vlastnú žiadosť


ZŠ s MŠ, Cádrova

MŠ, Cádrova 15 https://zscaba.edupage.org/a/materska-skola-obe
Materskú školu riadi: Katarína Gáforová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Cádrová pre MŠ, 0918 674 887, mscadrova@zscadrova.sk

MŠ, Na Revíne 14 https://zscaba.edupage.org/a/materska-skola-obe
Materskú školu riadi: Mgr. Eva Adamková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Cádrová pre MŠ, 0918 674 887, msrevin@zscadrova.sk


ZŠ s MŠ, Česká

MŠ, Osadná 5 https://www.zsceska.sk/MSOsadna/index.htm

MŠ, Rešetkova 6 https://www.zsceska.sk/MSResetkova/index.htm
Materskú školu riadi: Anetta Miertušová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Česká pre MŠ, 0904 217 575, osadna@zsceska.sk, resetkova@zsceska.sk


ZŠ s MŠ, Jeséniova

MŠ, Jeséniova 61 https://www.mskoliba.com/na-stiahnutie/
Materskú školu riadi: Mgr. Pavlína Bojnanská, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Jeséniova pre MŠ, 0904 830 903, skolka.koliba@gmail.com


ZŠ s MŠ, Kalinčiakova

MŠ, Kalinčiakova 12 https://skolakalina.edupage.org/register/
Materskú školu riadi: Zuzana Sádovská, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Kalinčiakova pre MŠ, 0911 978 876, z.sadovska@skolakalina.sk


ZŠ s MŠ, Odborárska

MŠ, Odborárska 2 https://msodborarska.webnode.sk/
Materskú školu riadi: Ružena Vlasáková, zástupkyňa ZŠ Odborárska pre MŠ, 0940 787 344, skola@zsodborba.edu.sk


ZŠ s MŠ, Riazanská

MŠ, Letná 7 https://zsriazanska.edupage.org/a/prijimanie-ziakov
Materskú školu riadi: Mgr. Veronika Macháčová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 0903 761 016, machacova@zsriazanska.sk

MŠ, Teplická 5 https://zsriazanska.edupage.org/a/prijimanie-ziakov
Materskú školu riadi: Sabína Neumannová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 0903 761 016,  machacova@zsriazanska.sk


ZŠ s MŠ, Sibírska

MŠ, Legerského 18 https://sibirska.edupage.org/register/
Materskú školu riadi: Mgr. Katarína Kleinová, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 0910 598 826,  legerskeho@sibirska.sk

MŠ, Pionierska 12/A https://sibirska.edupage.org/register/
Materskú školu riadi: Mgr. Anna Mračková, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 0911 085 050, pionierska@sibirska.sk

MŠ, Šuňavcova 13 https://sibirska.edupage.org/register/
Materskú školu riadi: Mgr. Renata Korytárová, zástupkyňa ZŠ Sibírska pre MŠ, 0903 392 856,  sunavcova@sibirska.sk


ZŠ s MŠ, Za kasárňou

MŠ, Šancova 65 http://www.zakasarnou.sk/v342/z%C3%A1pis-do-m%C5%A1
Materskú školu riadi: Viola Kramárová, zástupkyňa ZŠ Za kasárňou pre MŠ, 0902 305 685,  skolka@zszakasba.sk

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:


 


Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore