Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do materskej školy

Čo vybavíte

V školskom roku 2017/2018 sa zápis detí do materských škôl uskutoční v termíne od 10. apríla do 26. apríla priamo v budove materskej školy. Do materských škôl sú prijímané deti od troch rokov z mestskej časti Nové Mesto. Materské školy v mestskej časti sú súčasťou základných škôl. Rodič zapisuje dieťa do materskej školy v obvode bydliska. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, a to kompletne vyplnenú, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy pošle riaditeľ školy zákonnému zástupcovi do 30 dní po ukončení podávania prihlášok.
Poplatky rodičov sú uvedené v tabuľke.
Oznam o zápise do materských škôl pre školský rok 2017/2018

Čo potrebujete*

* potrebné tlačivá získate v príslušnej materskej škole

U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Vladimír Novák – vedúci oddelenia školstva
kancelária č. 210/2. poschodie
telefón: 02/49253 246
e-mail: skolstvo@banm.sk

Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: Ďalšie školy v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Vytvorené: 11.01.2012 14:59, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore