Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis detí do materských škôl v Novom Meste bude od 10. do 26. apríla

Zápis detí do materských škôl v Novom Meste bude od 10. do 26. apríla
29.03.2017 - Od 10. do 26. apríla bude na trinástich materských školách, ktoré má mestská časť Bratislava – Nové Mesto v správe, prebiehať zápis nových škôlkarov.

Ako postupovať pri zápise dieťaťa do materskej školy: 
  • Zápisy do materských škôl sa konajú od 10. do 26. apríla 2017 (počas pracovných dní) priamo škôlke.
  • Do materských škôl sú prijímané deti od 3 rokov.
  • Deti sa prijímajú podľa bydliska – rodič zapisuje dieťa do MŠ, ktorá sídli v obvode bydliska dieťaťa/zákonného zástupcu.
  • Rodič vypíše žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a predloží vyjadrenie lekára o zdravotnom stave/spôsobilosti dieťaťa (tlačivá získate v príslušnej MŠ, alebo na jej webovej stránke, žiadosť si môžete vytlačiť aj na stránke: http://www.banm.sk/zapis-do-materskej-skoly/)
  • Rozhodnutie, o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, vydá riaditeľ školy, a to do 30. dní od ukončenia podávania prihlášok.

Ďalšie informácie: Oznámenie - zápis do MŠ 2017 

Ponuku jednotlivých škôlok a viac informácií o nich nájdete tu:
 
·  Materská škola Cádrova 15
·  Materská škola Na Revíne 14
·  Materská škola Osadná 5
·  Materská škola Rešetkova 6
·  Materská škola Jeséniova 61
·  Materská škola Odborárska 2
·  Materská škola Letná 7
·  Materská škola Teplická 5
·  Materská škola Legerského 18
·  Materská škola Šuňavcova 13
·  Materská škola Šancova 65
·  Materská škola Pionierska 12/A
·  Materská škola Kalinčiakova 12
 Vytvorené: 29.03.2017 10:21, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore