Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54


Jeséniova 54
831 01 Bratislava
tel: 02/54 654 594, 0911 739 645
email: saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
www: www.zsjeseniovaba.edu.sk

Riaditeľ školy: Ing. Zuzana Salíniová, 0911739645, saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
Deň otvorených dverí: 13. marec 2018 (od 8.00 do 11.00 h)           
Zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019: 6. apríla 2018 piatok (od 14.00 hod. do 18.00 hod.), 7. apríla 2018 sobota (od 8.00 hod. do 12.00 hod.)
 

Profil školy:

ANGLIČTINA A NEMČINA O 1. ROČNÍKA

„Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Nachádza sa v krásnom prostredí lesoparku na bratislavskej Kolibe. Profiluje sa ako škola rodinného typu. Od 1. ročníka sú povinné dva cudzie jazyky: anglický a nemecký a v rámci hudobnej výchovy sa na 1. stupni vyučuje hra na flautu.
Deti si môžu vybrať z bohatej ponuky krúžkov: folklórny súbor Kolibáčik, roztlieskavačky, výtvarný, keramický, fotografický, futbalový, hokejbalový, mladí novinári, dramatická a umelecká tvorba, počítačový, spoločenské hry, turisticko-cyklistický, atď.
Samozrejmosťou sú lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, školy v prírode, výlety a exkurzie, pravidelné návštevy knižnice a pod.
Na deti čakajú nové učebne, interaktívna trieda, telocvičňa, ihrisko s umelým trávnikom, kompletne zmodernizovaná nielen školská kuchyňa a jedáleň, ale aj spoločné priestory (knižnica, čitáreň, či informačné a relaxačné centrum) a Minimúzeum.

2 % z dane:

ZŠ s MŠ JESÉNIOVA

ZŠ Jeséniova 54
MŠ Jeséniova 61
Obchodné meno: ŠKOLA KOLIBA
Adresa sídla: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 42357209
Právna forma občianske združenie 
Účel využitia 2%: Interiérové a exteriérové vybavenie areálov ZŠ a MŠ, výpočtová technika, učebné pomôcky.
Kontakt: Veronika Mozová
Tlačivo na stiahnutie: www.zsjeseniovaba.edu.sk
(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)

Súčasti základnej školy:
Materská škola Jeséniova 61