Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Základná škola s materskou školou Cádrova 23


Cádrova 23
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 595, 0907 925 839
email: skola@zscadrova.sk
www: zscaba.edupage.org

Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková, 0907 925 839
riaditel@zscadrova.sk
Deň otvorených dverí: 27. marec 2018 (od 8.00 do 12.00 h, o 16.30 h prezentácia pre rodičov)                   
Zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019: 6. apríla 2018 piatok (od 14.00 hod. do 18.00 hod.), 7. apríla 2018 sobota (od 8.00 hod. do 12.00 hod.)


Profil školy:

JAZYKY, KRÚŽKY A PROJEKTY V ŠKOLE RODINNÉHO TYPU

PÝTAME SA riaditeľky ZŠ Cádrova, PaedDr. Miroslavy KOMORNÍKOVEJ

Ak rodič uvažuje, že zapíše svoje dieťa do vašej školy, čím by ste ho presvedčili, aby sa rozhodol práve pre ňu?

Sme škola v krásnom prostredí na Kramároch, v areáli máme veľa zelene a sme škola rodinného typu. Naši žiaci dosahujú výborné výsledky v celoslovenských testovaniach. Škola poskytuje výučbu dvoch cudzích jazykov od 1. ročníka - podľa výberu rodiča (anglický + nemecký, francúzsky). V rámci podpory vyučovania jazykov sa zapájame do medzinárodných projektov – Educate a Erasmus+, pri ktorých žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch a takisto spoznávajú kultúry iných krajín, spolupracujeme s native speakerami. Rozvíjame i prírodovedné vzdelávanie, deti vychovávame k environmentálnemu povedomiu. Náš časopis Cádroviny získal v tomto školskom roku ocenenie najlepší školský časopis na Slovensku. Ponúkame veľa rôznych zaujímavých krúžkov – environmentálny, varenie, paličkovanie, chemický, programovateľné lego, florbal, basketbal a iné športové krúžky. Vďaka podpore rodičov máme školu dobre vybavenú počítačmi a modernou didaktickou technikou (interaktívnymi tabuľami). U nás môžu deti navštevovať aj základnú umeleckú školu (rôzne odbory) a nemusíte ich voziť po meste. Príďte sa k nám pozrieť a uvidíte!

Vaša škola prešla v uplynulom období rekonštrukciou, čo všetko sa zmenilo?

Máme nové odborné učebne – jazykovú a prírodovednú. V triedach máme vymenené okná, všetky budovy sú zateplené, máme kompletne zrekonštruované vykurovanie. Vo všetkých triedach máme nové lavice a stoličky.

Aké novinky plánujete do budúcna v rámci ďalšieho skvalitňovania vzdelávania vo vašej škole?

V rámci ďalších potrieb našich žiakov plánujeme v škole skompletizovať špeciálny tím – psychológ, špeciálny pedagóg a asistent učiteľa.

2 % z dane:

ZŠ s MŠ CÁDROVA

ZŠ Cádrova 23
Obchodné meno: Klub rodičov školy Cádrova
Adresa sídla: Cádrova 23, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 30796741
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  ZŠ – výmena tabúľ v triedach, učebné pomôcky na prírodovedné predmety, školské lavice
Kontakt: Ján Šeprák
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org/percenta2/

MŠ Cádrova 15
Obchodné meno: CÁDROVÁČIK
Adresa sídla:  Cádrová 23, 831 01 Bratislava
IČO: 50089676
Právna forma:  občianske združenie
Účel využitia 2% : učebné pomôcky, skrášlenie dvora
Kontakt: JUDr. Katarína Malovičová
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org

MŠ Na Revíne 14
Obchodné meno:  REVÍNČEK
Adresa sídla: Na Revíne 14, 831 01 Bratislava
IČO:  50089668
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: učebné pomôcky, vybudovanie hracej plochy v exteriéri materskej školy
Kontakt: Mgr. Zuzana Teplická
Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org
                               

Súčasti základnej školy:
Materská škola Cádrova 15
Materská škola Na Revíne 14