Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zadávanie zákaziek

V súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. je zverejňovaná štvrťročná správa o verejnom obstarávaní:
2. štvrťrok 2011 , 3. štvrťrok 20114. štvrťrok 20111. štvrťrok 20122. štvrťrok 20123. štvrťrok 20124. štvrťrok 20121. štvrťrok 20132. štvrťrok 20133. štvrťrok 20134. štvrťrok 20131. štvrťrok 2014,

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH:
2. štvrťrok 20143. štvrťrok 20144. štvrťrok 20141. štvrťrok 20152. štvrťrok 2015, 3. štvrťrok 20154. štvrťrok 2015, 1. štvrťrok 2016, 2. štvrťrok 2016, 3. štvrťrok 2016, 4. štvrťrok 2016, 1. štvrťrok 2017, 2. štvrťrok 2017, 3. štvrťrok 2017, 4. štvrťrok 2017, 1. štvrťrok 2018, 2. štvrťrok 2018, 3. štvrťrok 2018, 4. štvrťrok 2018, 1. štvrťrok 2019, 2. štvrťrok 2019, 3. štvrťrok 2019, 4. štvrťrok 2019; 1. štvrťrok 2020
 Vytvorené: 01.10.2015 09:04, Tettinger Marek