Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Začala sa letná kúpacia sezóna na Kuchajde, potrvá až do 31. augusta

Začala sa letná kúpacia sezóna na Kuchajde, potrvá až do 31. augusta
24.06.2017 - Letná kúpacia sezóna na prírodnom kúpalisku Kuchajda je otvorená! Potrvá od 24. júna až do 31. augusta.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyhovel žiadosti EKO - podniku VPS/mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a odsúhlasil prevádzku Kuchajdy počas kúpecej sezóny 2017, ako aj jej prevádzkový poriadok. Rozhodnutie RÚVZ nájdete tu: Kuchajda - kúpacia sezóna 2017
Výsledky rozboru kvality vody ukázali, že spĺňa všetky príslušné normy a je vhodná na kúpanie: Rozbor vody - Kuchajda
Informácie o prevádzke Kuchajdy počas leta nájdete aj tu: https://www.ekovps.sk/sk/strediska-prevadzky/kuchajda

Prajeme vám pekné leto a príjemný relax na Kuchajde!


Vytvorené: 03.08.2017 12:40, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore