Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Winkler Stanislav, Ing.


E-mail:stanislav.winkler@gmail.com
Mobil:0905 216 675
Gescie:Brezovská : 11/789, 13/790, 15/791, 17/792, 19/793, 25/796, 25 A/12660, 27/797, 29/798, 31/799, 33/800, 5/786, 7/787, 9/788
Hálkova : 5/727, 9/729
Hattalova : 25/1067
Jánoškova : 2/848, 4/849, 6/849, 8/1000
Pluhová : 24/955, 26/956, 28/957, 30/958, 32/959, 34/960, 38/962, 44/965, 44 A/13063, 48/967, 50/968, 50 B/12493, 51/934, 52/969, 53/935, 54/970, 55/936, 56/971, 58/972, 59/938, 60/973, 61/939, 62/974, 63/940, 65/941, 66/976, 67/942, 69/943, 72/978, 73/945, 74/979, 75/946, 76/980, 77/946, 78/981, 80/982, 82/983
Pri Dynamitke : 12/837, 2/832, 24/840, 26/841, 28/842, 3/827, 34/845, 36/846, 38/847, 4/833, 5/828, 6/834, 7/829, 8/835, 9/830
Riazanská : 48/681, 50/681, 52/681, 54/681, 56/681, 58/681, 60/681, 62/681, 64/682, 66/682, 68/683, 70/683, 72/684, 74/684
Varšavská : 10/819, 12/820, 14/821, 15/808, 16/822, 17/809, 2/815, 21/811, 22 A/13141, 23/812, 25/813, 27/814, 6/817, 7/13298, 8/818, 9/13299
Členstvo v komisiach:poslanec poverený zastupovaním § 12 ods.2,3 zák.369/1990,
Člen komisie fin., pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
Člen komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Napíšte poslancovi verejný odkaz (fórum)

Napíšte poslancovi súkromnú správu
Hore
Hore
Hore