Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výzva oslávencom. Ako postupovať, aby sme sa mohli naďalej stretávať na slávnosti jubilantov

14.05.2019 - Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto niekoľkokrát ročne organizuje podujatie s názvom Slávnostné stretnutie jubilantov. Touto cestou sa snažíme vyjadriť vďaku a vzdať úctu našim skôr narodeným občanom, ktorí oslavujú životné jubileum: 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Oslávencov pozývame tradične do Strediska kultúry na Vajnorskej č. 21, kde s nimi pri malom darčeku, občerstvení a peknom kultúrnom programe trávime príjemné slávnostné chvíle. Najstaršieho z jubilantov navyše vždy čaká milé prekvapenie.
Radi budeme v tejto peknej tradícii pokračovať, avšak z dôvodu zmeny legislatívy nemôže po novom Stredisko kultúry jubilantom poslať osobnú pozvánku bez toho, aby na to od nich malo písomný súhlas.
Preto si dovoľujeme obrátiť sa na vás, milí Novomešťania, s prosbou o spoluprácu. Ak ste jubilujúci obyvateľ s trvalým pobytom v Novom Meste a máte záujem o podujatie, prosím, vytlačte a vyplňte priloženú prihlášku: Jubilanti tlačivo a pošlite ju (alebo prineste) na adresu: Stredisko kultúry, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava. (Prihláška bola uverejnená aj v májovom vydaní Hlasu Nového Mesta.)
Ak viete o niekom (rodinný príslušník, sused alebo známy), kto sa onedlho jubilantom stane, dajte mu, prosím, vedieť, aby mohol tiež vyplniť prihlášku. V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte na telefónnych číslach 0903 929 244, 02/4437 3760 alebo e-mailom na adresehaliakova@skvajnorska.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia s našimi jubilantmi.

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Vytvorené: 05.06.2019 17:45, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore