Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

Rok 2021 
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2020
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2019
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2018
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2017
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2016
Zúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2015 (v tabuľke) 
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2015
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2014


Vytvorené: 18.06.2014 12:00, webman