Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií 2015

STARZ hl. mesta SR Bratislavy (400 €)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o. z. (200 €)
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave (140 €)
Jednota dôchodcov na Slovensku, OO BA III (200 €)
Knižnica Bratislava - Nové Mesto (5 000 €)
Občianske združenie STOPA Slovensko (1 200 €)
Občianske združenie Kresťania v meste (1 500 €)
Jednota dôchodcov na Slovensku Bratislava III (450 €)
BUNKRE, o. z. (4 986 €)
DEPAUL SLOVENSKO, n. o. (1 774,99 €)
Slovenský zväz invalidov ZO BA III (130 €)
OZ VAGUS (5 920 €)
Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava Nové Mesto (230 €)
Greenbike Reali Racing Team, o. z. (650 €)
Škola Koliba, o. z. (2 189 €)
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (479 €)
Domov sv. Jána z Boha, n. o. (2 925,01 €)
Slobodný Bajker o. z. (4 000 €)
Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava mesto (247 €)
TJ Slávia STU v Bratislave (600 €)
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Kráľovnej rodiny (250 €)
Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava, o. z. (300 €)
Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO-3 (300 €)
Liga proti rakovine SR - klub Venuša Bratislava (300 €)
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (150 €)
VK Slávia UK Bratislava (500 €)
OZ na podporu priamej demokracie AGORA (580)
OZ VAGUS (1 500 €)
Združenie domových samospráv (3 000 €)
Novomestský športový klub Bratislava 1922 (8 000 €)
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Kráľovnej rodiny (5 000 €)
Domov sv. Jána z Boha n. o. (1 472,50 €)
OZ Dimitrovka (150 €)
Centrum voľného času (3 000 €)
Harmonia Seraphica, o. z. (1 000 €)
Martin Martiš (350 €)
OZ "BIELY KRÍŽ" (300 €)
Moonlight capm (5 300 €)
Moonlight capm (1 300 €)
Cyklokoalícia (1 575 €)
Rodinné centrum Kramárik o.z. (10 500 €)
Kresťania v meste (2 800 €)
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku (300 €)
Výchova k slobode o. z. (4 000 €)
OZ Odyseus (3 500 €)
Výchova k slobode o. z. (4 000 €)
Ježkove oči o. z. (4 170 €)
Vnútroblok o. z. (4 150 €)
Rodinné centrum Kramárik o. z. (4 320 €)Vytvorené: 05.01.2016 08:34, webman