Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Výsledky hlasovania MZ 17.5.2011

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 bod č.2
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 bod č.1
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 bod č.3
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 bod č.5
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 bod č.6
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 bod č.7
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 bod č.R3
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 bod č.R4
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 bod č.9


Vytvorené: 17.05.2011 14:58,