Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Výsledky hlasovaní MZ 16.6.2011

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 bod č. 1
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 bod č. 9
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 bod č. 22
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 bod č. 3
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 bod č. 4
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 bod č. 4
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 bod č. 5
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 9 bod č. 5
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 10 bod č. 5
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 11 bod č. 5
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 12 bod č. 6
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 13 bod č. 7
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 14 bod č. 8
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 15 bod č. 12
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 16 bod č. 10
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 17 bod č. 10
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 18 bod č. 10
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 19 bod č. 10
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 20 bod č. 10
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 21 bod č. 10
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 22 bod č. 10
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 23 bod č. 11
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 24 bod č. 11
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 25 bod č. 11
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 26 bod č. 13
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 27 bod č. 13
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 28 bod č. 14
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 29 bod č. 14
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 30 bod č. 15
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 31 bod č. 15
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 32 bod č. 16
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 33 bod č. 16
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 34 bod č. 20
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 35 bod č. 21
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 36
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 37
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 38 bod č. 25
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 39 bod č. 25

 21.6.2011Vytvorené: 21.06.2011 10:58,