Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní 4MMZ 17.10.2012

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 4a. - Návrh na nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 4b. - Návrh výdavkov pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 4c. - Návrh na nákup technického vybavenia pre stredisko dopravy EKO-podniku VPS
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 7 - BOD č. 5. - Návrh výdavkov pre stredisko Ľanová dráha Bratislava Železná studnička s Kamzík


Posledná aktualizácia: 07.11.2012 13:48
Hore
Hore
Hore