Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výsledky hlasovaní 3 MMZ 12.1.2012

VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 - BOD č. 2. - Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a
uznesení.
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 2 - BOD č. 3. - Schválenie programu rokovania
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 3 - BOD č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok
2012
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 4 - BOD č. 5. - Návrh Integrovanej stratégie rozvoja mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 5 - BOD č. 6. - Návrh na voľbu splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Posledná aktualizácia: 02.02.2012 08:55
Hore
Hore
Hore