Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Výrub drevín

Čo vybavíte

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu ako orgán ochrany prírody a krajiny vykonávajúci štátnu správu v prvom stupni:

Čo potrebujete

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Mgr. Peter Kollárik - odborný referent v oblasti životného prostredia
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail:peter.kollarik@banm.sk

Mgr. Adriana Kmeťková – odborný referent v oblasti životného prostredia
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: adriana.kmetkova@banm.sk


Vytvorené: 11.01.2012 10:42, Borčin Ján