Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Výrub drevín na Vajnorskej ulici

15.03.2019 - „Oddelenie správy komunikácii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe rozhodnutia CSO Hlavného Mesta Slovenskej Republiky Bratislava a odborného dendrologického posúdenia zdravotného a statického stavu drevín oznamuje, že dňa 18.03.2019 o 10:00 sa začne s výrubom 34 ks stromov na Vajnorskej ulici z dôvodu havarijného a bezpečnostného stavu drevín.
Výrub bude prebiehať priebežne a to aj v závislosti od počasia a uskutoční sa počas čiastočného obmedzenia dopravy, kde komunikácia bude prejazdná: Predpokladaný čas ukončenia prác je približne do konca marca 2019.
- výrub 34 stromov: Sofora japonská a Brestovec západný. Dreviny majú vážne poškodené koreňové nábehy, začínajúcu až pokročilú hnilobu kmeňa. Hrozí bezprostredné riziko zlomu niektorých ich častí alebo ich vývrat.
Dendrologický posudok a Rozhodnutie CSO HlmBa.
navrhované opatrenia: Asanácia stromov a kompletná rekonštrukcia stromoradia
na plochách po vyrúbaných drevinách sa plánuje vysadiť počas jesene 2019 iné vzrastlé plnohodnotné dreviny “


Vytvorené: 15.03.2019 11:54, webman
Hore
Hore
Hore