Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vychádza marcové vydanie Hlasu Nového Mesta

Vychádza marcové vydanie Hlasu Nového Mesta
22.02.2021 - Pripravili sme pre vás marcové vydanie časopisu Hlas Nového Mesta. Už čoskoro sa do neho budete môcť začítať, práve v týchto dňoch mieri do poštových schránok domácností v bratislavskom Novom Meste.
Z obsahu marcového čísla vyberáme: Elektronickú verziu marcového Hlasu Nového Mesta nájdete už teraz aj na stránke: https://www.banm.sk/data/att/13861.pdf
Radi uvítame všetky vaše nápady, hodnotenia a postrehy. Napíšte nám na adresu redakcie: hlas@banm.sk.


Vytvorené: 22.02.2021 13:40, Borčin Ján