Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vychádza aprílové vydanie Hlasu Nového Mesta

Vychádza aprílové vydanie Hlasu Nového Mesta
24.03.2021 - Pripravili sme pre vás aprílové vydanie časopisu Hlas Nového Mesta. Už čoskoro sa do neho budete môcť začítať, práve v týchto dňoch mieri do poštových schránok domácností v bratislavskom Novom Meste.
Z obsahu aprílového čísla vyberáme: Elektronickú verziu aprílového Hlasu Nového Mesta nájdete už teraz aj na stránke: https://www.banm.sk/data/att/13989.pdf
Radi uvítame všetky vaše nápady, hodnotenia a postrehy. Napíšte nám na adresu redakcie: hlas@banm.sk.


Vytvorené: 24.03.2021 08:13, Borčin Ján