Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vyberte aj vy najlepší občiansky projekt. Novomešťania sami rozhodujú, kam pôjde 40 tisíc eur

Vyberte aj vy najlepší občiansky projekt. Novomešťania sami rozhodujú, kam pôjde 40 tisíc eur
07.09.2019 - Obyvatelia bratislavského Nového Mesta budú už po siedmykrát rozhodujú, na ktoré občianske projekty pôjdu v roku 2020 prostriedky z rozpočtu mestskej časti. Udeje sa tak v rámci participatívneho rozpočtu, ktorý v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto funguje od roku 2014. Novomešťania si budú môcť vybrať zo širokej škály projektov, ktoré pomôžu skvalitniť život v meste, či už revitalizáciou verejného priestranstva, vytvorením novej verejnej služby, alebo novými komunitnými aktivitami. „Pre tento ročník participatívneho rozpočtu je vyčlenených 40 tisíc eur, o ktoré sa bude uchádzať 14 projektov, ktorých autormi sú samotní občania,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
V uplynulých rokoch sa v Novom Meste úspešne zrealizovali desiatky občianskych projektov, ktoré skvalitňujú život v mestskej časti. Pripomeňme napríklad obnovenie delostreleckej kaverny na Kamzíku, otvorenie komunitnej Cyklodielne na Pionierskej ulici alebo vydanie almanachu s tvorbou novomestských autorov a autoriek – Novomestské poklady. Rozhodovanie prebieha od 7. do 23. septembra a hlasovať bude môcť každý obyvateľ Nového Mesta, ktorý dovŕšil vek 15 rokov. Svojimi hlasmi môže podporiť najmenej tri a najviac osem projektov.

V participatívnom rozpočte je možné rozhodovať troma spôsobmi:

Fyzické hlasovanie s váhou 60%. Hlasovať možno na 28 miestach. Hlasovacie urny budú vo všetkých novomestských denných centrách seniorov, pobočkách novomestskej knižnice, materských školách, v Komunitnom centre na Ovručskej č. 5 a na Miestnom úrade na Junáckej č. 1 počas úradných hodín.

Verejné zvažovanie (deliberácia) predkladateľov občianskych projektov s váhou 30%. Je formátom moderovanej verejnej diskusie, ktorá obsahuje aspekt spoločného rozhodovania. Výsledkom úspešného verejného zvažovania je konsenzus, všetkých zúčastnených vo forme kritérií, na základe ktorých budú jednotlivé projekty hodnotené.

Internetové hlasovanie s váhou 10%. Do rozhodovania sa môžu zapojiť aj občania, ktorí v Novom Meste nemajú trvalý pobyt, a to prostredníctvom internetu na stránke http://prbanm.hlasobcanov.sk. Hlasovanie zabezpečuje pre mestskú časť OZ Wellgiving cez hlasovací portál, ktorého vývoj bol podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Participatívny rozpočet vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril na všetky kontinenty. Na Slovensku sa prvýkrát objavil v Bratislave v roku 2011. Ide o mechanizmus, ktorý umožňuje občanom navrhovať a rozhodovať o časti mestského, resp. miestneho rozpočtu. V prípade občianskych projektov môžu občania svoje návrhy aj realizovať, ak získajú potrebnú podporu.

Zoznam občianskych projektov, o ktorých sa bude rozhodovať:
1. BRÁNA DO KARPATSKÝCH VINÍC, Zuzana Kačírová,
2. HRAVÉ IHRISKO, Mária Dolnáková
3. CHRÁŇME JEDLÉ GAŠTANY V GAŠTANICI, Jana Slezáková
4. KLUB ANGLICKÝCH RIEKANIEK V KNIŽNICI NA PIONIERSKEJ – NURSERY RHYMES CLUB, Bohuslava Markušová
5. KOMUNITNÝ PARK PRE PSOV NA KRAMÁROCH, Zuzana Beller, Alena Stoláriková
6. LEGIONÁRSKE MEDZI-DVORKY, Ľubica Sobihardová
7. LEPŠIA CYKLODOPRAVA PRE NOVÉ MESTO, Simona Jurenková
8. REVITALIZÁCIA POVRCHU IHRISKA V MŠ CÁDROVA, Lucia Žalondeková
9. STROMORADIE NA RAČIANSKEJ ULICI, Ľubica Križanová
10. T3 – KULTÚRNY PROSTRIEDOK: SKULTÚRNENIE OKOLIA A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ, Samuel Veis, Alžbeta Masnicová
11. VINOHRADY A MOBILNÁ ZÁHRADA PRE VŠETKÝCH, Ján Pallo
12. VONKAJŠIE UČEBNE TELESNEJ VÝCHOVY A PESTOVATEĽSKÝCH PRÁC MŠ NA REVÍNE, Silvia Al Zafari
13. WORKOUTOVÉ IHRISKO – PARK NA RAČIANSKOM MÝTE, Peter Andrisik
14. ZÁHRADNÝ DVOR, Veronika Gežík

Na stránke https://pr.banm.sk/liferay/web/nove-mesto/ môžete získať aj detailné informácie o projektoch, o rozhodovaní v praticipatívnom rozpočte, realizovaných projektoch, či jeho histórii.


Vytvorené: 09.09.2019 14:44, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore