Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Výberové konania na obsadenie funkcií - Riaditelia ZŠ s MŠ

27.09.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové mesto vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcií:


Vytvorené: 27.09.2017 07:46, webman