Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vybavovanie finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je kvôli dočasnému zrušeniu stránkových hodín stále prerušené

Vybavovanie finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je kvôli dočasnému zrušeniu stránkových hodín stále prerušené
21.05.2020 - Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúce dočasné zrušenie stránkových hodín je vybavovanie finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa stále prerušené. 

Dôležitý oznam vo veci jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa:
Keďže vybavovanie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je stránkovou agendou (výlučne matky detí predkladajú na oddelení sociálnych služieb na účel preukázania ustanovených podmienok občiansky preukaz matky a rodný list dieťaťa a žiadosť sa podáva do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto až po jej overení príslušným zamestnancom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto), v záujme ochrany života a zdravia sa vzhľadom na dočasné zrušenie stránkových hodín na miestnom úrade na Junáckej č. 1 táto agenda až do obnovenia stránkových hodín nerealizuje.
Po obnovení stránkových hodín bude odpočítaný celý čas prerušenia stránkových hodín od veku dieťaťa (na základe praxe ide o deti do 1 roka veku v čase podania žiadosti), ktorý je okrem trvalého pobytu matky v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podmienkou poskytnutia predmetnej jednorazovej finančnej výpomoci.
Prosíme matky detí, aby žiadosti overené príslušným zamestnancom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podávali do podateľne miestneho úradu až po obnovení stránkových hodín najdlhšie do času, kým ich dieťa nedovŕši vek 1 rok + celý čas prerušenia stránkových hodín na miestnom úrade.
Ďakujeme za pochopenie. 


Vytvorené: 21.05.2020 10:39, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore