Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vstup na pozemky v rámci inšpekcie vysokotlakových plynovodov

26.02.2019 - Slovenský plynárenský priemysel, a. s. oznamuje, že v mesiacoch marec až máj 2019 pracovníci  spoločnosti Corrocont kft. budú vykonávať merania a kontroly stavu vysokotlakového plynovodu. V rámci kontroly budú vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza. Meranie sa vykonáva bez zásahu do pozemkov - pešou pochôdzkou. Kontrola zabezpeuje spoľahlivú prevádzku plynovodov.
Bližšie informácie a mapa trasy plynovodu DN 200 PN 40 a DN 150 PN 25 v katastrálnom území Nové Mesto.


Vytvorené: 26.02.2019 14:15, webman
Hore
Hore
Hore