Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Všetko o testovaní na Covid-19. Prinášame vám prehľad najčastejších otázok a odpovedí

Všetko o testovaní na Covid-19. Prinášame vám prehľad najčastejších otázok a odpovedí
29.10.2020 - Týka sa ma testovanie?
Na testovaní sa budú môcť zúčastniť všetci obyvatelia od 10 rokov. Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt.

Štát mi neodporúča ísť na test, čo to pre mňa znamená?
Neodporúčanie neznamená udelenie výnimky – aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania. Zákaz vychádzania budú môcť prerušiť len v presne stanovených prípadoch – napríklad obstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode, nevyhnutná návšteva lekára.

V akom prípade sa nemusím dať testovať?
Testovať sa nemusí dať osoba:
 • má menej ako 10 rokov,
 • vie sa preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020 a neskôr,
 • jej zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
 • komu bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • komu bola diagnostikovaná závažnú poruchu autistického spektra,
 • má diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • je onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, má leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
 • v čase celoplošného testovania je v karanténe, ktorú vám nariadil RÚVZ alebo váš lekár.
Neplatí pre vás zákaz vychádzania s výnimkami (vyhlásený od 2. až 8. novembra 2020). V prípade dotazovania príslušnými zložkami sa budete musieť vedieť preukázať skutočnosti, pre ktoré máte udelenú výnimku a nebude od vás vyžadovaný certifikát z testovania.

Kde sa môžem dať otestovať?
Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste v mieste vášho bydliska, nerozhoduje trvalý pobyt. V Novom Meste je pripravených 38 odberných miest, časť je v interiéri, časť vo vonkajšom prostredí: Zoznam odberných miest v Novom Meste - testovanie na Covid-19. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.

Kedy sa môžem dať otestovať?
Testovanie bude prebiehať v čase 07:00 - 21:30 hod. (čas posledného steru) – s prestávkami v čase 12:00 - 12:45 hod. a 18:00 - 18:30 hod. Môžete prísť v ktoromkoľvek čase.

Čo si mám vziať so sebou na odberové miesto?
Dospelá osoba občiansky preukaz, dieťa kartičku poistenca. Cudzinci žijúci na Slovensku sa preukážu pasom. Nezabudnite si rúško, bez ktorého nebude povolený vstup do priestoru.

Dostanem informáciu, kedy mám prísť na konkrétne odberné miesto?
Nie, pri testovaní nebudeme volať ľudí podľa abecedných zoznamov, či ulíc na konkrétny čas. Otestovať sa môžete dať v ktoromkoľvek čase, ktorý vám vyhovuje a na ktorom odbernom mieste. Počas celého víkendu budeme na webovej stránke http://www.banm.sk, facebookovom profile mestskej časti http://http://www.facebook.com/banovemesto/ a prostredníctvom mobilnej aplikácie NOVÉ MESTO BRATISLAVA priebežne zverejňovať informácie o približnej čakacej dobe na odberných miestach. Ak ešte nemáte nainštalovanú našu „appku“, môžete si ju stiahnuť tu:
Obchod play: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.spravyomeste.banovemesto&gl=SK&fbclid=IwAR20YvA1ULQQXs_9ayCz5rjFm0XiQVY3LE2LW1sZiOwjETA3czQyRGeIpHI
App Store: https://apps.apple.com/om/app/nov%C3%A9-mesto-bratislava/id1479710505?fbclid=IwAR2YqH0p3g6xzPwgMsuhL3iWYMr9q7LrVg1D4T2XnoVjtfFDh7YkmtMzses

Som mamička s malým dieťaťom, zdravotne znevýhodnený, alebo senior. Budem mať pri testovaní prednosť?
O uprednostnení priamo na odbernom mieste môžu rozhodnúť pracovníci ministerstva obrany. Aj touto cestou chceme poprosiť o ohľaduplnosť pri prípadných zmenách v poradí testovaných. Dajme prednosť tým, ktorí môže mať problém pri dlhšom čakaní na testovanie. Ďakujeme!

Ako prebieha samotné testovanie?
 1. Preukážete sa občianskym preukazom (dieťa kartičkou poistenca), pracovník vyplní formulár potrebný na vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.
 2. Zdravotnícky personál vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.
 3. Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.
 4. Zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
Ako bude zabezpečená hygiena testovacieho miesta?
Testovanie bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Bude sa dať v Novom Meste testovať aj „z auta“?
Mestská časť do poslednej chvíle hľadala možnosti aj pre testovanie „z auta“, žiaľ, napriek našej maximálnej snahe takéto miesto v Novom Meste nebude. Využiť však môžete „drive-in“ odberné miesta v susedných mestských častiach. Ďakujeme za pochopenie!

Čo ak sa nepôjdem dať otestovať?
V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre vás v termíne 2. až 8. novembra 2020 (pondelok-nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.
Absolvovať môžete len cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť.
Cesta do práce nie je umožnená. Zamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.
Podrobnejšie nájdete výnimky rozpísané tu: www.somzodpovedny.sk/nezucastnili-ste-sa-testovania%e2%80%8b/

Zdroj: MČ Bratislava-Nové Mesto, s použitím informácií a pokynov zo špecializovanej stránky k celoplošnému testovaniu www.somzodpovedny.sk/.


Vytvorené: 04.11.2020 12:00, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore