Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Všetko o parkovaní počas MS v hokeji 2019 v Bratislave

Všetko o parkovaní počas MS v hokeji 2019 v Bratislave
19.03.2019 - Dôležité termíny v oblasti regulácie dopravy:
9. apríl - Začiatok výdaja rezidenčných kariet
6. máj - Začiatok regulácie dopravy v súvislosti s MS 2019
7. máj - Inštalácia bezpečnostných zátarás pozdĺž Trnavskej ulice
8. máj - Osadenie mobilného dopravného značenia
9. máj - Komplexné dopravné opatrenia v súvislosti s MS 2019 vstupujú do platnosti
             (regulácia dopravy v okolí štadióna, vstup iba pre rezidentov)                                                            

vyhradena-zona-mapa-2019

Ako sa bude parkovať v okolí zimného štadióna?
V čase šampionátu bude vytvorená rezidenčná zóna ohraničená ulicami Trnavská cesta, Vajnorská, Bajkalská. Zóna bude zabezpečená dopravnými značkami so zákazom vjazdu okrem obyvateľov a vozidiel s povolením vydaným organizačným výborom alebo mestskou časťou.

Kto bude môcť parkovať v rezidenčnej zóne?
Osoby s trvalým a prechodným pobytom v zóne a osoby s povolením. Od 9. apríla bude mestská časť vydávať rezidenčné karty. Obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v zóne rezidenčnú kartu nepotrebujú. Polícia ich do zóny vpustí po predložení občianskeho preukazu.

Kde, kedy a komu sa budú vydávať rezidenčné karty?
O vydanie rezidenčnej karty možno požiadať len osobne v podateľni Miestneho úradu na Junáckej 1, s výdajom sa začne mesiac pred začiatkom šampionátu, teda od 9. apríla. Osoby, ktoré majú prenajatý byt, okrem občianskeho preukazu predložia nájomnú zmluvu k bytu, ktorý sa nachádza v zóne. Osoby, ktoré v zóne vlastnia byt, ale nemajú tu trvalý pobyt, predložia list vlastníctva. Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom rezidenčnú kartu nepotrebujú.

Kedy budú platiť dopravné obmedzenia?
Platiť začnú deň pred začatím majstrovstiev sveta - vo štvrtok 9. mája a potrvajú až do záveru šampionátu – nedeľa 26. mája.

Kde v Bratislave budú záchytné parkoviská pre návštevníkov?
Organizátori plánujú vytvorenie niekoľkých záchytných parkovísk, ktoré sa nachádzajú na hlavných ťahoch - vstupoch do Bratislavy s následným využitím MHD na ceste k štadiónu. Plánované záchytné parkoviská: pri futbalovom štadióne Dúbravka, Tyršovo nábrežie, Zlaté Piesky, Areál Technických služieb Technická ulica.

Nebaví ma sledovať stránku, kde sa dozviem všetko potrebné?
Letáky so všetkými relevantnými informáciami pre rezidentov vyhradenej zóny budú v najbližších dňoch distribuované do poštových schránok. 

Stránku budeme priebežne dopĺňať o nové informácie.


Vytvorené: 11.04.2019 09:35, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore