Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu
07.02.2019 -

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 voby_prezidentVoľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16.03.2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 h. Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr
 

Voľby do Európskeho parlamentu

volby-do-EPVoľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov
Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 22. februára 2019, 
Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je do 1. apríla 2019 a lehota na ich prvé́ zasadanie do 15. apríla 2019. 
 

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-epVytvorené: 18.03.2019 09:41, Tettinger Marek