Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Vodné stavby

Čo vybavíte

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:

Čo potrebujete

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Ing. Zuzana Zbončáková – odborný referent v oblasti životného prostredia
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:43, Borčin Ján