Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voda zo studní pri Istrocheme nie je vhodná na pitie a hygienu, neodporúča sa ňou ani polievať

Voda zo studní pri Istrocheme nie je vhodná na pitie a hygienu, neodporúča sa ňou ani polievať
23.07.2020 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave upozorňuje, že voda z individuálnych studní v novomestských lokalitách Mierová kolónia a Nobelova ulica je dlhodobo nevhodná na pitie a osobnú hygienu. Neodporúča ňou zalievať ani záhradky s konzumnou zeleninou či ovocím. Vyplýva to z usmernenia, ktoré si v súvislosti s medializovanou kontamináciou podzemných vôd a pôdy pochádzajúcou z bývalého závodu Istrochem od regionálneho úradu vyžiadala mestská časť Bratislava-Nové Mesto.
Na pitie, varenie, prípravu stavy a osobnú hygienu je potrebné využívať zdravotne bezpečnú vodu z kontrolovaného zdroja (verejného vodovodu), záhradky odporúčame takisto polievať vodou z verejného vodovodu alebo zachytenou dažďovou vodou, plodiny podozrivé z kontaminácie nekonzumovať,“ zdôrazňuje vo svojom stanovisku Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.
Do zverejnenia oficiálnych výsledkov z prieskumu enviromentálnej záťaže z Istrochemu v danej lokalite a navrhnutia a realizácie účinných sanačných opatrení, zo zdravotného hľadiska vodu z individuálnych studní z tejto oblasti považuje regionálny hygienik za dlhodobo nevhodnú na pitie i hygienu a „z hľadiska uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti aj za zdravotne rizikovú“.
Čo sa týka využívania vlastných studní na závlahy a polievanie záhradiek, kontrola kvality vody z takýchto zdrojov nespadá do pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva – jej používanie je na vlastné riziko majiteľov individuálnych studní. „Odporúčame využívať ju ak, tak iba na polievanie okrasných rastlín a kultúr (trávniky, živé ploty a pod.). Vzhľadom na to, že každá rastlina inak (druhovo špecificky) v sebe koncentruje toxické látky, nie je možné odhadnúť, aké množstvo konzumovanej zeleniny či ovocia by mohlo predstavovať zdraviu škodlivú/toxickú dávku pre človeka. Z tohto pohľadu je vhodné konzumovaniu zeleniny pôvodom z danej lokality sa vyhnúť,“ dodáva regionálny úrad.

Plné znenie stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava nájdete tu: Využitie studní v lokalite Istrochem


Vytvorené: 23.07.2020 10:28, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore