Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vo štvrtok 5. decembra sa bude konať miestne zastupiteľstvo

04.12.2019 - Vo štvrtok 5. decembra sa bude konať 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, uskutoční sa o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 619 na 6. posch. administratívnej budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junácka ul. č. 1. 

Materiály k zasadnutiu nájdete tu: banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-11-zasadnutie-05122019/


Vytvorené: 04.12.2019 10:52, Borčin Ján