Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Vo štvrtok 29. apríla rokuje novomestské zastupiteľstvo. Na vystúpenie sa môžete prihlásiť

27.04.2021 - Vo štvrtok 29. apríla sa koná pokračovanie 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.
Rokovanie sa uskutočňuje prostredníctvom aplikácie Zoom, link na prenos bude pridaný pred začiatkom rokovania.

Materiály k 26. zasadnutiu nájdete tu: 
https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-26-zasadnutie-29042021/

Občania, ktorí majú záujem vystúpiť na zastupiteľstve, sa môžu prihlásiť prostredníctvom týchto formulárov:
https://bit.ly/banmObcanVystupenie1 - prihlásenie na vystúpenie počas bodu "Vystúpenie občanov"
https://bit.ly/banmObcanVystupenie2 - prihlásenie na vystúpenie počas jednotlivých bodov rokovania.
 


Vytvorené: 27.04.2021 09:33, Tettinger Marek