Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk
Názov Dátum Druh Súbor
Verejná vyhláška - Rozhodnutie na povolenie stavby "Bratislava - Rekonštrukcia a modernizácia objektu HVIEZDA, Kukučínova 38, súp. č. 11700" 01.04.2015
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor