Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Veľké jesenné upratovanie sa začína už 22. septembra. Kedy a kde v blízkosti svojich bydlísk nájdete veľkoobjemový kontajner

Veľké jesenné upratovanie sa začína už 22. septembra. Kedy a kde v blízkosti svojich bydlísk nájdete veľkoobjemový kontajner
07.09.2022 -
Veľké jesenné upratovanie v Novom Meste sa blíži! Už od 22. septembra až do 3. novembra budú vo viacerých lokalitách mestskej časti postupne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých budete môcť vyhodiť zbytočné veci zo svojich domácností.
Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely.
Do kontajnerov je zakázané odkladať: Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS.
Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 10.00 h do 17.30 h.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:
Teplická, roh Sliačskej - 22.9.2022
Sliačska, konečná MHD - 22.9.2022
Za kasárňou, pri trafostanici - 27.9.2022
Ovručská, pri parkovisku - 27.9.2022
Ľudové námestie, pri parku - 27.9.2022
J. C. Hronského, pri garážach - 29.9.2022
Muštová, roh Horská (1. križovatka od Sliačskej) - 29.9.2022
Pri Bielom kríži, pri potoku - 29.9.2022
Varšavská, pri garážach - 4.10.2022
UNITAS, Šancová 23, vo dvore - 4.10.2022
Družstevná - Kalinčiakova, pri vjazde - 4.10.2022
Škultétyho - Plzenská, parkovisko - 6.10.2022
Bartoškova - Športová, pred garážami - 6.10.2022
Mestská - Osadná, pri parku - 6.10.2022
Čsl. parašutistov, pri škôlke - 11.10.2022
Jeséniova pri HMÚ - 11.10.2022
Thurzová, pri detskom ihrisku - 11.10.2022
Odborárska, garáže pri ZŠ - 13.10.2022
Pluhová dvor č. 4-6 - 13.10.2022
Matúškova - Jaskový rad, roh ulíc - 13.10.2022
Višňová, parkovisko - 18.10.2022
Jahodová, pri detskom ihrisku - 18.10.2022
Guothova č. 9-11 - 18.10.2022
Magurská, pred garážami, dom č. 3 - 20.10.2022
Horská, roh Jurskej - 20.10.2022
Koziarky, križovatka nad kovovýrobou - 20.10.2022
Mierová kolónia, Tylová - 25.10.2022
Pri starom ihrisku, pri záhradách - 25.10.2022
Záborského, stojisko pri parkovisku - 25.10.2022
Brečtanová, roh Cesty na Kamzík - 27.10.2022
Hrdličkova č. 32, súkromné parkovacie boxy - 27.10.2022
Česká, roh Kukučínovej - 3.11.2022
Stará Klenová, podľa voľného miesta - 3.11.2022
Budyšínska, podľa voľného miesta - 3.11.2022


Vytvorené: 02.03.2023 16:08, webman