Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Veľké jesenné upratovanie. Kde a kedy v októbri a novembri nájdete kontajnery na väčší odpad z domácností

Veľké jesenné upratovanie. Kde a kedy v októbri a novembri nájdete kontajnery na väčší odpad z domácností
13.09.2021 - Veľké jesenné upratovanie v Novom Meste sa blíži! Už od piatku 1. októbra až do utorka 9. novembra budú vo viacerých lokalitách mestskej časti postupne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých budete môcť vyhodiť zbytočné veci zo svojich domácností.
Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností, koberce, starý nábytok a podobné predmety, musia však byť rozložené na jednotlivé diely.
Do kontajnerov je zakázané odkladať:
  • chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče
  • lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly
  • stavebný odpad
  • recyklovateľný odpad, papier, sklo a plasty
  • odpad nadrozmerný, nerozmontovaný na diely
  • auto plasty, pneumatiky
  • bio odpad zo záhrad, konáre zo stromov
Na dodržiavanie poriadku bude dohliadať pracovník EKO-podniku VPS.
Kontajnery budú na všetkých miestach pristavené od 10.00 h do 17.30 h.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:
Teplická, roh Sliačskej - 1. 10. 2021
Sliačska, konečná MHD - 1. 10. 2021
Za kasárňou, pri trafostanici - 5. 10. 2021
Ovručská, pri parkovisku - 5. 10. 2021
Ľudové námestie, pri parku - 5. 10. 2021
J. C. Hronského, pri garážach - 7. 10. 2021
Muštová, roh Horská (1. križovatka od Sliačskej) - 7. 10. 2021
Pri Bielom kríži, pri potoku - 7. 10. 2021
Varšavská, pri garážach - 12. 10. 2021
UNITAS, Šancová 23, vo dvore - 12. 10. 2021
Družstevná - Kalinčiakova, pri vjazde - 12. 10. 2021
Škultétyho - Plzenská, parkovisko - 14. 10. 2021
Bartoškova - Športová, pred garážami - 14. 10. 2021
Mestská - Osadná, pri parku - 14. 10. 2021
Čsl. parašutistov, pri škôlke - 19. 10. 2021
Jeséniova pri HMÚ - 19. 10. 2021
Odborárska, garáže pri ZŠ - 21. 10. 2021
Pluhová dvor č. 4-6 - 21. 10. 2021
Matúškova - Jaskový rad, roh ulíc - 21. 10. 2021
Višňová, parkovisko - 26. 10. 2021
Jahodová, pri detskom ihrisku - 26. 10. 2021
Guothova č. 9-11 - 26. 10. 2021
Magurská, pred garážami, dom č. 3 - 28. 10. 2021
Horská, roh Jurskej - 28. 10. 2021
Koziarky, križovatka nad kovovýrobou - 28. 10. 2021
Mierová kolónia, Tylová - 3. 11. 2021
Pri starom ihrisku, pri záhradách - 3. 11. 2021
Záborského, stojisko pri parkovisku - 3. 11. 2021
Brečtanová, roh Cesty na Kamzík - 5. 11. 2021
Hrdličkova č. 32, súkromné parkovacie boxy - 5. 11. 2021
Česká, roh Kukučínovej - 9. 11. 2021
Stará Klenová, podľa voľného miesta - 9. 11. 2021
Budyšínska, podľa voľného miesta - 9. 11. 2021


Vytvorené: 13.09.2021 10:02, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore