Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Veľké jarné upratovanie. Kde a kedy v máji a v júni nájdete kontajnery na väčší odpad z domácností

Veľké jarné upratovanie. Kde a kedy v máji a v júni nájdete kontajnery na väčší odpad z domácností
30.03.2021 - Veľkoobjemové kontajnery pomôžu obyvateľom Nového Mesta pri odstránení väčšieho odpadu z domácností aj počas tohtoročného jarného upratovania. Veľké predmety (napr. nábytok) treba rozobrať na jednotlivé diely a odpad uložiť výlučne do kontajnera.
Je zakázané umiestniť doň elektrospotrebiče a elektronické prístroje, plynové spotrebiče, chemické látky, oleje, ropné látky a ich obaly, akumulátory, motory, pneumatiky, autoplasty, stavebný odpad. Rovnako nie je možné ukladať do kontajnera recyklovateľné materiály, ako sú papier, sklo a plasty, bio odpad zo záhrad a konáre stromov.
Kontajnery budú pristavené podľa harmonogramu vždy v čase od 10.00 do 17.30 h.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:
Teplická, pri garážach (Mladá Garda) - 10. 5. 2021
Biely kríž, námestie - 10. 5. 2021
J. C. Hronského, pri garážach - 10. 5. 2021
Piešťanská, na rohu Sibírskej - 11. 5. 2021
Sibírska, na rohu Šuňavcovej - 11. 5. 2021
Kraskova, na rohu Americkej - 13. 5. 2021
Belehradská, na rohu Kováčskej - 13. 5. 2021
Za kasárňou, pri trafostanici - 18. 5. 2021
Viktora Tegelhoffa, Príkopova pri ŠK - 18. 5. 2021
Sliačska, horná časť pod lesom - 18. 5. 2021
Družstevná, Kalinčiakova pri vjazde - 19. 5. 2021
Riazanská, dvor Pavlovská - 19. 5. 2021
Ľudové námestie, pri parku - 20. 5. 2021
Magurská č. 3 až 5 - 20. 5. 2021
Unitas, Šancová č. 23, do dvora - 20. 5. 2021
Cesta na Kamzík, parkovisko - 25. 5. 2021
Jahodová, podľa miesta - 25. 5. 2021
Višňová, parkovisko - 25. 5. 2021
Na Revíne, malé parkovisko - 27. 5. 2021
Muštová, roh Horská (prvá križovatka od Sliačskej) - 27. 5. 2021
Bellova, pri škole - 1. 6. 2021
Záborského, stojisko pri parkovisku - 1. 6. 2021
Koziarky, križovatka nad kovovýrobou - 1. 6. 2021
Odborárska, garáže pri ZŠ - 3. 6. 2021
L. Dérera podľa voľného miesta 3. 6. 2021
Račianska, medzi Tescom a Europenziou - 3. 6. 2021
Rozvodná pri č. 11 až 13 - 8. 6. 2021
Brečtanová, koniec ulice pri lese - 8. 6. 2021
Horská, roh Jurská - 10. 6. 2021
Mierová kolónia, Tylova ul. - 10. 6. 2021
Nobelova pri č. 42 - 15. 6. 2021
Budyšínska, podľa voľného miesta - 15. 6. 2021
Čsl. parašutistov, pri škôlke - 15. 6. 2021


Vytvorené: 30.03.2021 09:29, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore