Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Vecný plán zasadnutí miestnej rady a zastupiteľstva

Vecný plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2017


Vytvorené: 07.05.2010 07:44,