Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vdp. Mgr. Ján Hudec, farár, assesor - správca farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch

Vdp. Mgr. Ján Hudec
Pán Hudec absolvoval gymnázium v Topoľčanoch v roku 1987. Po maturite sa prihlásil na štúdium teológie na Rímsko-katolícku Cyrilometodejskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.

    Pre nedostatok kňazov bol vysvätený už po 4-tom ročníku teológie v r. 1992. Popri pastorácii absolvoval štúdium a získal akademický titul magister teológie v r. 2004.

    Pastoračnú činnosť kňaza ako kaplán začínal v Senci, potom v Bratislave v kostole Najsvätejšej Trojice, ďalej ako administrátor farnosti Majcichov a Opoj pri Trnave s filiálkou v Hoste.

    V r. 2001 bol pán Hudec menovaný za farára do farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave na Teplickej ulici. Pod jeho vedením bolo vybudované nové mramorové sanktuárium a bočný oltár. Rozvinula sa i činnosť v pastoračnom centre, kde okrem iného našla svoje spoločenské pôsobenie mládež, vrátane skautov. V r. 2002 bol Arcibiskupským úradom v Trnave poverený stavbou kostola, fary a pastoračného centra Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Kramároch. Základný kameň a stavba tohoto kostola bola posvätená 29. 9. 2002. Posvätenie nového kostola a otvorenie farnosti sa podarilo 10. 12. 2005 za veľkej pomoci otca arcibiskupa Mons. Jána Sokola, metropolitu Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. V tomto diele mu nezištne pomohla i naša samospráva.

    V roku 2005 bol pán farár Hudec menovaný za farára Dómu svätého Martina v Bratislave a zároveň aj za dočasného správcu farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch do 30. 6. 2006. Za jeho aktívnu činnosť mu J. E. Mons. Ján Sokol, arcibiskup a metropolita udelil cestný titul Assesor.

    Popri pastoračnej činnosti kňaza ho J. E. Mons. Ján Sokol, arcibiskup a metropolita Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy menoval v r. 2002 za člena výboru Spolku Svätého Vojtecha ako zástupcu za Bratislavsko Trnavskú arcidiecézu a v r. 2004 za člena Arcidiecéznej ekonomickej rady.

    Pán farár Ján Hudec veľkou mierou prispel k rozvoju duchovnej a kultúrnej úrovne obyvateľov našej mestskej časti. Preto si zasluhuje aj ocenenie - Verejné uznanie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2006.

 Vytvorené: 11.01.2012 10:02, webman
Hore
Hore
Hore