Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V utorok 11. júna sa bude konať miestne zastupiteľstvo

10.06.2019 - V utorok 11. júna 2019 sa bude konať 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – začína sa o 13:00 hod. Miestom konania je zasadacia miestnosť Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto č. 619/6. poschodie.
Predmetom rokovania bude okrem iného Stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území Bratislavy, ako aj informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Pozvánku na zasadnutie nájdete tu: https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-2018-2022-7-zasadnutie-11062019/
Online prenos rokovania Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto môžete sledovať na youtube po kliknutí na link: https://youtu.be/zGI4d9ZWdl4


Vytvorené: 11.06.2019 15:22, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore