Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V stredu od 10.00 bude na Račianskom mýte prebiehať výrub 21 kusov drevín v havarijnom stave

V stredu od 10.00 bude na Račianskom mýte prebiehať výrub 21 kusov drevín v havarijnom stave
14.07.2020 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že v stredu 15. júla 2020 od 10.00 hod. sa uskutoční výrub 21 ks drevín v parku na Račianskom mýte – na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11962/1 v k. ú. Nové Mesto (Račianske mýto v Bratislave), ktorý je vo vlastníctve cirkvi. Dôvodom výrubu je havarijný stav drevín, ktorý predstavuje bezpečnostné riziko, keďže ide o voľne prístupný pozemok, na ktorom sa každodenne pohybuje veľký počet ľudí a mohlo by dôjsť k ohrozeniu ich zdravia. V poslednej dobe došlo v parku k viacerým pádom drevín. Prosíme návštevníkov lokality, aby dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od miesta výrubu. Ďakujeme za pochopenie. 


Vytvorené: 14.07.2020 17:33, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore