Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V sobotu 16. marca si volíme prezidenta. Všetko, čo potrebujeme vedieť

V sobotu 16. marca si volíme prezidenta. Všetko, čo potrebujeme vedieť
15.03.2019 - Slovensko si v sobotu 16. marca 2019 bude voliť nového prezidenta. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je zriadených 45 volebných okrskov, prevažne v budovách základných škôl. Presný zoznam okrskov nájdete tu: /data/files/12780_volebne-miestnosti.pdf
Svoju volebnú miestnosť si podľa adresy svojho bydliska môžete vyhľadať tu: /data/files/12860_vchody_okrsky_volebne-miestnosti_kam-idem-volit.pdf
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR – t.j. občan, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Informácie o podmienkach právva voliť si môžete prečítať tu: /data/files/12755_informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny_a4.pdf
V prípade, že v prvom kole nebude prezident zvolený, druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 30. marca 2019 od 7.00 do 22.00 hod.
 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 voby_prezidentVoľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16.03.2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 h. Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr


Vytvorené: 02.04.2019 13:31, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore