Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V sobotu 13. mája obyvateľom Nového Mesta bezplatne odvezieme nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu

30.03.2017 - V sobotu 13. mája 2017 obyvateľom Nového Mesta bezplatne odvezieme nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

1. Najneskôr do 10. mája 2017 kontaktujte  Miestny úrad mestskej časti   Bratislava – Nové Mesto:  
-  počas úradných hodín na tel.čísle: 02/4925 3381, 02/4925 3182, alebo 02/4925 3208
-  non-stop e-mailom: zp.timkova@banm.skmiriam.kamhiyehova@banm.sk
Alebo sa nahláste online na: http://www.zberelektroodpadu.sk/domov.html

2. Nahláste nasledovné údaje:
-  druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
-  meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete  spotrebiče odviezť

3. V deň zberu 13. mája 2017 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad  do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodia a prispeli by tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých  nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať nahlásený odpad do 14:00, kontaktujte v priebehu polhodiny linku zberu: 0907 434 303.
                  
Odovzdajte nám starý spotrebič do zberu a  pomôžete vlkom v bratislavskej ZOO!
5 centov za každý vyzbieraný kilogram venuje ENVIDOM na výstavbu pavilónu vlkov v bratislavskej ZOO. 


Vytvorené: 30.03.2017 12:42, webman
Hore
Hore
Hore