Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

V piatok 7. januára sú zrušené stránkové hodiny, podateľňa bude otvorená od 8.00 do 12.00 h

V piatok 7. januára sú zrušené stránkové hodiny, podateľňa bude otvorená od 8.00 do 12.00 h
04.01.2022 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že v piatok 7. januára 2022 sú zrušené stránkové hodiny Miestneho úradu na Junáckej č. 1. Otvorená bude podateľňa v čase od 8.00 h do 12.00 h.
Ďakujeme za pochopenie. 


Vytvorené: 04.01.2022 11:49, Borčin Ján