Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

V čase obeda je v denných centrách seniorov rušno

V čase obeda je v denných centrách seniorov rušno
07.05.2020 - Obvyklé podávanie teplých obedov v súčasnosti v denných centrách seniorov nie je možné, no túto svoju sociálnu funkciu plniť neprestali. Zašla som sa pozrieť do klubu na Sibírskej ulici a ruch, ktorý tu vládol, ma doslova prekvapil. Aby sa všetko zvládlo včas, bez stresu a predovšetkým s dodržaním prísnych hygienických predpisov, musí sa pani vedúca Ľudmila Barázová poriadne obracať.
Len počas apríla sme vydali 992 obedov, denne okolo 55 porcií, pričom v pondelok, stredu a piatok býva stravníkov viac. Naša pani kuchárka musela zostať s dcérkou na OČR, a tak ju zastupujem,“ vysvetľuje mi medzi dverami z predpísaného odstupu. Všetko je zorganizované tak, aby sa v priestore stretlo čo najmenej ľudí. V ranných hodinách vyzdvihnú jedlo pre svojich klientov opatrovateľky zo sociálneho oddelenia miestneho úradu. „Denne roznesiem okolo 11 obedov,“ hovorí jedna z nich, pani Magátová, „potom poskytujem odkázaným seniorom ďalšie služby, ako nákupy alebo pomoc pri činnostiach, ktoré už nezvládajú sami.
Od pol jedenástej si môžu prísť pre obed individuálni stravníci. Niekedy chodia samotní seniori, často im však kvôli bezpečnosti vyzdvihnú obed deti, susedia alebo mladší známi. Pani vedúca prehodí s každým členom denného centra pár slov, zaujíma sa o zdravie, aj či je všetko v poriadku. Pán Repka býval zamladi hodinárom, a tak stihne popri krátkom čakaní na naplnený obedár opraviť nástenné hodiny. Pán Gonda učil v mladších rokoch na technickej univerzite, dnes je už vdovcom a pochvaľuje si, že cez týždeň nemusí variť sám. Všetci starostlivo dodržiavajú predpísané opatrenia, no dodávajú, že sa už veľmi tešia na osobné stretnutia vo svojom dennom centre.
Jedlo nám privážajú z kuchyne Ekonomickej univerzity, na výber je jedno mäsové a jedno diétnejšie menu, občas šalát alebo ovocie. Niekomu chutí viac, inému menej, strava je však vďaka príspevku mestskej časti cenovo veľmi výhodná. Keď sa vyskytnú pripomienky, preberiem ich s dodávateľom. Snaží sa vyhovieť a myslím, že služby sa oproti prvému obdobiu zlepšili,“ dodáva pani Barázová. Keď v popoludňajších hodinách ustane ruch, čaká ju ešte pravidelná administratívna práca a tiež upratovanie a dezinfekcia priestorov, aby bolo na druhý deň opäť všetko pripravené.

Jana Škutková


Vytvorené: 07.05.2020 11:52, Borčin Ján