Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

V Bratislave platia od 6. septembra nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu

V Bratislave platia od 6. septembra nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu
06.09.2020 - S účinnosťou od 6. septembra 2020 do 30. septembra 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nariaďuje v súvislosti s pandemickým vývojom nasledovné opatrenia v Bratislavskom kraji: 

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Výnimku z tohto zákazu majú svadby a pohrebné obrady s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. 

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim plavárne a kúpaliská v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50% zo stanovenej kapacity.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok, sú povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a paliatívnych návštev.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.

Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov.

Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

"Uvedené opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky, ktorá zasadala dňa 04.09.2020 a konštatovala zhoršenie epidemiologickej situácie v okresoch Bratislava II a Bratislava V a okresoch Pezinok a Senec (oranžová farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19) a v okrese Bratislava I (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19). Uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie bolo PKV deklarované ako rizikové, nakoľko 14 denná incidencia ochorení v okrese Bratislava I prekročila hodnotu 50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov a v ostaných uvedených okresoch (Bratislava II až V a Pezinok a Senec) prekročila hodnotu 25 nových prípadov na 100 000 obyvateľov," konštatuje RÚVZ Bratislava.

http://www.ruvzba.sk/UradnaTabula/opatrenie.pdf


Vytvorené: 06.09.2020 10:05, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore